Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 1991-1-6
Změna/oprava/svazek Z4
Třídicí znak 730035
Katalogové číslo 90439
Název dokumentu Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-6: Obecná zatížení - Zatížení během provádění
Anglický název Eurocode 1: Actions on structures - Part 1-6: General actions - Actions during execution
Datum vydání 1.4.2012
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.5.2012
Věstník vydání (měs/rok) 4/12
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 1991-1-6 ČSN EN 1991-1-6 uvádí zásady a pravidla pro určení charakteristických a dalších reprezentativních hodnot zatížení, která se mají uvažovat během provádění pozemních a inženýrských staveb. Jsou zde také uvedena pravidla pro stanovení zatížení, která se mohou použít pro navrhování pomocných stavebních konstrukcí potřebných pro provádění pozemních a inženýrských staveb. Popisuje se zde několik typů staveništních zatížení. Dočasné návrhové situace mohou být spojeny s nominální dobou trvání rovnou nebo delší, než je předpokládaná doba trvání uvažované etapy výstavby. Kromě dočasných návrhových situací se zde uvádějí pokyny pro mimořádnou a seizmickou návrhovou situaci. Příloha A poskytuje doplňující ustanovení pro provádění pozemních staveb a mostů. Příloha B uvádí pokyny pro určení zatížení při stavebních úpravách, rekonstrukcích a demolicích.