Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 690
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 010197
Katalogové číslo 87858
Název dokumentu Informace a dokumentace - Pravidla pro bibliografické odkazy a citace informačních zdrojů
Anglický název Information and documentation - Guidelines for bibliographic references and citations to information resources
Datum vydání 1.3.2011
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.4.2011
Věstník vydání (měs/rok) 3/11
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.140.20 - Informační vědy
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 6902010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
20512ČSN ISO 690 1996
57646ČSN ISO 690-2 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 690 Tato mezinárodní norma uvádí pravidla pro úpravu bibliografických citací. Uvádí rovněž pokyny pro úpravu citací v latince v informačních zdrojích, které nejsou primárně bibliografické. Norma je použitelná na bibliografické odkazy a citace všech druhů informačních zdrojů, zahrnující, ale neomezující monografie, periodika, příspěvky, patenty, kartografické dokumenty, elektronické informační zdroje (včetně počítačového softwaru a databází), hudbu, zvukové dokumenty, tiskoviny, fotografie, grafické a audiovizuální díla a filmy. Normu nelze použít na počítačově generované citace. Rovněž ji také nelze použít na právní citace, které mají své vlastní normy. Tato mezinárodní norma nepředepisuje konkrétní styl odkazu nebo citace. Příklady použité v této mezinárodní normě nejsou předepisující, pokud jde o styl a interpunkci. Přílohy A a B odkazují na relevantní kapitolu (kapitoly) této mezinárodní normy, které vysvětlují požadavky na odkazy nebo citace tištěných a elektronických informačních zdrojů. Příloha C uvádí příklady bibliografických citací, které jsou v souladu s touto mezinárodní normou.