PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 8.2016ČSN EN 1420 - Vliv organických materiálů na vodu určenou k lidské spotřebě - Stanovení pachu a chuti vody v rozvodné trubní síti
  • 8.2016ČSN 33 2000-7-722 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-722: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Napájení elektrických vozidel
  • 8.2016ČSN 65 7204 - Asfalty a asfaltová pojiva - Silniční asfalty
  • 8.2016ČSN 73 4400 - Prevence kriminality - řízení bezpečnosti při plánování, realizaci a užívání škol a školských zařízení
  • 8.2016ČSN 73 7042 - Řízení dopravy na pozemních komunikacích - Národní požadavky