PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 9.2016ČSN 80 3014 - Plošné metrové textilie pro oděvní a bytové účely - Společná ustanovení
  • 9.2016ČSN CEN/TR 13201-1 - Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení
  • 9.2016ČSN CLC/TS 50625-3-2 - Požadavky na sběr, logistiku a zpracování odpadních elektrických a elektronických zařízení (OEEZ) - Část 3-2: Technická specifikace k odstraňování znečištění - Světelné zdroje
  • 9.2016ČSN EN 1026 - Okna a dveře - Průvzdušnost - Zkušební metoda
  • 9.2016ČSN EN 1027 - Okna a dveře - Vodotěsnost - Zkušební metoda