PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 3.2017ČSN 33 2000-6 ed. 2 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 6: Revize
  • 3.2017ČSN 73 6412 - Geometrické uspořádání koleje tramvajových tratí
  • 3.2017ČSN 75 0434 - Meliorace - Potřeba vody pro doplňkovou závlahu
  • 3.2017ČSN CEN/TS 16071 - Interoperabilita zpracování dat o letu (ATC - ATC) pro použití v rámci jednotného evropského nebe - Nařízení ES 552/2004 o interoperabilitě
  • 3.2017ČSN EN 10028-7 - Ploché výrobky z ocelí pro tlakové účely - Část 7: Korozivzdorné oceli