PRO JEDNOTLIVCE
VSTUP UŽIVATELE
NOVÁ REGISTRACE
Nová registrace
 

ČSN online pro jednotlivě registrované uživatele

Jedná se o službu, která zpřístupňuje jak platné normy ČSN, tak normy neplatné, které byly elektronicky zpracovány. Jednoduchý návod na využití služby naleznete zde.

Pokud používáte novou verzi Acrobat X nebo Acrobat XI, věnujte prosím pozornost jeho nastavení. Je popsáno v Častých dotazech v ČSN online.

NOVĚ VYDANÉ NORMY
  • 7.2016ČSN 27 4010 - Slovník elektrických výtahů, pohyblivých schodů a pohyblivých chodníků
  • 7.2016ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení
  • 7.2016ČSN 73 6124-1 - Stavba vozovek - Vrstvy ze směsí stmelených hydraulickými pojivy - Část 1: Provádění a kontrola shody
  • 7.2016ČSN 85 2762 - Terminální jednotky pro potrubní rozvody medicinálních plynů - Požadavky na rozměry
  • 7.2016ČSN CEN ISO/TS 16530-2 - Integrita sondy - Část 2: Integrita sondy pro provozní fáze